Copyright 2021 - Informacja

Kasia i Piotr Kania nową parą diecezjalną Domowego Kościoła naszej diecezji !

Droga Wspólnoto!

Niniejszym, z radością czynimy wiadomym, iż Pan Bóg wybrał Kasię i Piotra Kaniów na kolejną parę diecezjalną Domowego Kościoła naszej diecezji.

kania

Zgodnie z zasadami Domowego Kościoła, na wniosek moderatora diecezjalnego DK ks. Michała Pacyny, w obecności moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Daniela Zarębskiego i naszej, Kasia i Piotr otrzymali misję i błogosławieństwo do pełnienia posługi od ks. abpa Grzegorza Rysia, administratora apostolskiego diecezji kaliskiej.

Podczas podsumowania  roku formacyjnego w Częstochowie otrzymali także błogosławieństwo od delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RŚ-Ż, ks. bpa Krzysztofa Włodarczyka  oraz moderatora generalnego RŚ-Ż, ks. Marka Sędka.

Kochana Wspólnoto, prosimy Was o stałą modlitwę w intencji Kasi i Piotra, o światło Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla nich, aby mogli dobrze służyć Bogu i Wspólnocie.

Podsumowując naszą posługę, pragniemy podkreślić, że był to przede wszystkim czas szczególnego doświadczania tego, jak  dobrze, radośnie, twórczo i pożytecznie jest trudzić się dla Boga i drugiego człowieka.

Pragniemy też wypowiedzieć słowa podziękowania:

- najpierw DZIĘKUJEMY PANU BOGU, którego mocą dokonywała się nasza posługa -  za Jego liczne łaski i dary;

- parom rejonowym, osobom odpowiedzialnym za diakonie i kapłanom za pełną braterskiej miłości współpracę;

- Wam wszystkim za wsparcie modlitewne, za życzliwe towarzyszenie, za to, że mogliśmy razem budować wspólnotę wiary, nadziei i miłości.

A teraz czas na przedstawienie nowej pary diecezjalnej:

Kasia i Piotr Kaniowie są kochającą się rodziną i małżeństwem z 20-letnim stażem, formują się w Ruchu Światło-Życie od 15 lat.

Od 2015 r. są członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.

Posiadają doświadczenie jako para animatorska kręgu, para pilotująca krąg, para animatorska, a także moderatorska na 15-dniowych rekolekcjach formacyjnych. Przez wiele lat posługiwali w Diakonii Ewangelizacji, teraz razem posługują w Diakonii Komunikowania Społecznego, a Piotr dodatkowo w Diakonii Liturgicznej.

W latach 2013-2017 pełnili posługę pary rejonowej Rejonu Południowego.

Przeżyli 15-dniowe Oazy Rodzin I°, II° i III°, Oazy Rekolekcyjne Animatorów Rodzin I° i II°, Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej, Oazę Rekolekcyjną Diakonii. Brali także udział w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji, w rekolekcjach ewangelizacyjnych, tematycznych i w rekolekcjach dla par rejonowych.

Kasię i Piotra cenimy przede wszystkim za to, że  wiernie realizują w swoim życiu słowa Jezusa: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz abym służył”.

Zdjęcie z kurii 1

Panu Bogu za Nich z całego serca dziękujemy.

Jagoda i Zbyszek Gajewy

f t g m