Copyright 2020 - Informacja

DDJ relacja

Spotkanie DDJ

20 kwietnia 2020r odbyło się kolejne już w tym roku formacyjnym spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności  - tym razem online.

Spotkanie rozpoczęliśmy zawiązaniem wspólnoty,  modlitwą do  Ducha Świętego, i rozważaniem Słowa Bożego.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 35 osób – tj. 20 użytkowników podłączonych do wirtualnego pokoju spotkań w aplikacji Google Meet. Spotkaniu przewodniczył ks. Daniel Zarębski – moderator diecezjalny RŚ-Ż, a od strony technicznej spotkanie moderowała Kasia Kania z Diakonii Komunikacji Społecznej.

Na wstępie został przedstawiony nowy moderator rejonu rejonu Ostrów Wlkp. ks. Łukasz Skoracki z Parafii p.w. Ducha Świętego w Ostrowie Wlkp., który zgodził się przyjąć posługę. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy księże Łukaszu.

Po krótkiej modlitwie ks.  Daniel Zarębski przytoczył słowo moderatora krajowego RŚ-Ż ks. Marka Sędeka, który w opowiadaniu o Jezusie podkreślił,  że ważniejsze są czyny niż słowa i musimy nastawić się na to, aby umieć „bez słów głosić Ewangelię”. Ks. Daniel przytoczył też słowa Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, które w tym czasie i w roku formacyjnym „Wolni i Wyzwalający” brzmią szczególnie mocno:  abyśmy, jako chrześcijanie nie lękali się siebie, kościoła, formacji, pracy (uwzględniając wszystkie ograniczenia).

Ks. Michał   Pacyna – moderator diecezjalny DK i Jagoda i Zbyszek Gajewy – para diecezjalna DK nakreślili plany pracy DK na najbliższy czas:  poruszane były tematy związane z organizacją Dnia Wspólnoty, pielgrzymki DK do Św. Józefa, rekolekcji wakacyjnych, organizacji spotkań kręgów.

A potem, po kolei, pozostali  uczestnicy spotkania: księża moderatorzy rejonowi DK, pary rejonowe DK, odpowiedzialni za diakonie, za wspólnoty dorosłych, za młodzież i dzieci, za KWC podzielili się propozycjami pracy formacyjnej i  działaniami diakonii w  najbliższym czasie.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną, w łączności z całym kościołem, modlitwa różańcową  w intencji ustania epidemii.

Renia i Mariusz Modrzyńscy

Zdjęcie 02

Zdjęcie 03

Zdjęcie 04

Zdjęcie 07

Zdjęcie 11 1

f t g m