Copyright 2021 - Informacja

TRIDUUM PASCHALNE W RODZINIE W CZASACH PANDEMII

Droga Wspólnoto Oazowa!

Mimo, że większość z nas, z powodu ograniczeń sanitarnych, będzie przeżywać Triduum Paschalne pozostając w domach, możemy włączyć się w modlitwę całego Kościoła i odkrywać hojność Bożą, otwierać nasze serca na Bożą miłość i pocieszenie, ogłaszać prawdę, że Chrystus zmartwychwstał. Możemy zawierzać Mu nasze życie, naszą trudną teraźniejszość i naszą przyszłość w naszych rodzinach a także, mimo kwarantanny i izolacji, możemy budować duchową wspólnotę ze sobą w Ruchu.

TRIDUUM PASCHALNE W RODZINIE W CZASACH PANDEMII 1000x1000

Zachęcamy do skorzystania z podpowiedzi i propozycji pary krajowej Domowego Kościoła, co do celebrowania Triduum Paschalnego.

Kliknijcie, aby uzyskać garść przydatnych informacji

http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/triduum-paschalne-w-rodzinie-w-czasach-pandemii/

W przeżywaniu Tajemnic Paschalnych niech towarzyszą nam słowa Papieża Franciszka, który przypomina nam, że: „Jezus doświadczył całkowitego opuszczenia, sytuacji najbardziej Jemu obcej, aby być w pełni solidarnym z nami (…) Jesteśmy na świecie, aby miłować Jego i innych ludzi (…) Pomyślmy nie tylko o tym, czego nam brakuje, ale o dobru, które możemy uczynić.”

Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, niech cechą nadchodzących dni będzie „miłowanie, modlitwa, przebaczanie, zatroszczenie się o innych, zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie”.

Nie ustawajmy w czynach inspirowanych potrzebami bliźnich, pomagajmy konkretnym osobom w także włączajmy się w różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, m.in. na środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny organizowane przez Caritas, wspierajmy finansowo nasze parafie.

Módlmy się w intencji wszystkich osób tych zawodów, bez których nasze funkcjonowanie nie byłoby dzisiaj możliwe.

Módlmy się o to, aby społeczne skutki epidemii okazały się jak najmniej dotkliwe.

Nade wszystko, czerpmy radość z faktu, o którym przypomina nam ks. biskup Adam Włodarczyk: “Jezus przychodzi, by wyrwać nas z niewoli.” Bo On nie chce patrzeć na udrękę swego ludu. Jego zwycięstwo jest pewne”.

Pragniemy życzyć wszystkim członkom naszej Oazowej Wspólnoty głębokiego zanurzeniu w poszczególne tajemnice naszej wiary, tak by nasze wspólnoty domowe mogły doświadczać radości płynącej z Paschy Chrystusa!

Z darem modlitwy i wyrazami duchowej łączności i przyjaźni,

Ks. Michał Pacyna                                              Jagoda i Zbyszek Gajewy

moderator diecezjalny DK                                           para diecezjalna DK

f t g m