• Oaza

 • Oaza

 • Oaza

 • Oaza

Copyright 2019 - Informacja

Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji

W ostatnich dniach grudnia  (28-30.12.2017) uczestniczyliśmy w Oazie Jedności Diakonii Ewangelizacji (OJDE) w Częstochowie.  Znaleźliśmy się wśród członków Centralnej Diakonii Ewangelizacji (CDE) i wśród przedstawicieli lokalnych diakonii ewangelizacji z 15 diecezji oraz z Republiki Czeskiej. 

W spotkaniu brały udział małżeństwa, młodzież i studenci oraz kapłani.  Był to intensywnie spędzony czas modlitewnej zadumy i refleksji, wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami, czerpania z dokonań, które się sprawdziły, świadczenia wobec siebie jak Pan działał i działa w naszym życiu, do jakich zadań nas posyłał i posyła.

W sposób szczególny byliśmy zbudowani faktem, że spotkaliśmy nie tylko małżeństwa, ale także wielu młodych ludzi, emanujących wewnętrznym pięknem, przepełnionych miłością do Jezusa, gorliwych w posłudze, pełnych zapału ewangelizacyjnego, stanowiących dla nas wielką inspirację!Było sporo spotkań w grupach i rozmowom nie było końca! Słuchaliśmy siebie z uwagą i zainteresowaniem a następnie czerpaliśmy garściami podczas podsumowań pracy w grupach, jako, że każda grupa skupiała się na innym temacie.

Ksiądz Maciej Krulak, odpowiedzialny za Centralna Diakonię Ewangelizacji, przekazał nam bardzo wiele istotnych treści, przypominając m.in., że najważniejsza jest nasza osobista relacja z Jezusem a nie jakieś metody, techniki i szkolenia a głównym bohaterem ewangelizacji jest Duch św., zaś celem: przyjęcie Ewangelii.  Przypomniał też po raz kolejny, że każdy ma jakiś charyzmat, który jest darem „nie DLA mnie, ale PRZEZE mnie” i który działa tylko wówczas, jeśli go używam. Jest on nie celem, ale środkiem danym na konkretny czas dla wykonania konkretnego dzieła. W ewangelizacji ważne jest, aby wsłuchiwać się w Ducha św. i dać Panu Bogu czas.


 

Podczas modlitwy charyzmatycznej przekazane były myśli do rozważenia dla poszczególnych diecezji.
Diecezja kaliska otrzymała następujące przesłania
:

 1. „Jedni drugich brzemiona noście”
 2. Ga 3, 1-7
 3. Pan prosi abyście szli do chorych, bezdomnych, ubogich.

Niechaj każdy z nas rozważy osobiście w swym sercu powyższe wskazania. 

 

W załączeniu list Centralnej Diakonii Ewangelizacji, który przedstawia refleksje z Oazy Jedności Diakonii Ewangelizacji i ma na celu zainspirowanie nas wszystkich do bardzo konkretnych działań ewangelizacyjnych w różnych wymiarach. CDE prosi o przeczytanie i rozpropagowanie tego listu we wszystkich wspólnotach Ruchu Światło-Życie od diecezji po parafie. Niech stanie się przyczynkiem do dyskusji i działania.

Jagoda i Zbyszek Gajewy 


Przedstawiciele naszej diecezji :)

>> Galeria zdjęć <<

List Jedności do pobrania PDF

Objawienie Pańskie, 6.01.2018 r.

Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, z ufnością idźcie za Nim, abyście się stali światłem dla waszych braci.                                                  
(Błogosławieństwo na Uroczystość Objawienia Pańskiego)

 

Drodzy Członkowie Ruchu Światło-Życie,

 

jako wspólnota Oazy Jedności Diakonii Ewangelizacji, zgromadzona w Częstochowie w dniach 28-30.12.2017 roku, w której skład weszli członkowie Centralnej Diakonii Ewangelizacji, przedstawiciele 15 diecezji oraz Ruchu w Republice Czeskiej, pragniemy podzielić się ze wszystkim naszymi refleksjami i jednocześnie zainspirować do bardzo konkretnych działań ewangelizacyjnych w różnych wymiarach.

 

Efektem naszej pracy i modlitwy podczas OJDE są następujące wnioski:

 • Musimy wzbudzać we wszystkich chrześcijanach, zwłaszcza członkach Ruchu, pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny, bo to jest nakaz Chrystusa. Zadaniem Diakonii Ewangelizacji jest zapalanie ludzi i środowisk do głoszenia nadziei w Chrystusie.

 

 • Ewangelizacja nie jest tylko akcją. Wymaga ona indywidualnego podejścia, poświęcenia czasu, wejścia w relację z ewangelizowanym, a przede wszystkim wskazania miejsca dalszej formacji. Podstawową formą ewangelizacji jest ewangelizacja indywidualna w codziennym życiu, poprzez świadectwo słowa i życia. Ewangelizacja powinna stać się stylem życia, z którego nie wynikają tylko wielkie jednorazowe wydarzenia, ale jest ona szczególnie obecna w sytuacjach dnia codziennego.

 

 • Miejscem działania Diakonii Ewangelizacji jest przede wszystkim parafia i to właśnie tam, mamy być obecni na stałe. Diakonie Diecezjalne przygotowują do działania w parafii.

 

 • Duch Święty kieruje ewangelizacją, potrzebujemy Jego namaszczenia jako źródła i owocności głoszenia Dobrej Nowiny. Szczególnie ważne jest poddanie wszystkich działań (życia) światłu Ducha Świętego poprzez rozeznanie osobiste oraz wspólnotowe.

 

 • Zadbajmy, by wszystkie formy duszpasterstwa, szczególnie: rekolekcje szkolne i parafialne, przygotowanie do sakramentów, święcenie pokarmów, kolędowanie itd., miały charakter ewangelizacyjny.

 Wnioski dotyczące konkretnych obszarów głoszenia Dobrej Nowiny:

Ewangelizacja rodzin:

- dbać o przykład życia rodzinnego dla znajomych i otoczenia

- przydzielanie zadań w Domowym Kościele, zachęcanie przez to do podjęcia Diakonii

- pracować nad ewangelizacją indywidualną, tak by nie tylko przekazywać Ewangelię dzieciom, ale ewangelizować na zewnątrz

Ewangelizacja młodzieży:

- zwrócić uwagę przede wszystkim na indywidualną relację z młodymi, poświęcanie im czasu nie tylko w czasie spotkań formacyjnych, ale przede wszystkim poza nimi

- potrzeba na bieżąco dzielić się pomysłami – ogólnopolska baza materiałów ewangelizacyjnych

- nie bać się nowych i kreatywnych pomysłów przyciągających młodzież

Ewangelizacja dorosłych:

- dorosłym należy znaleźć miejsce w Kościele wedle ich talentów, także włączyć ich w formację młodzieży

- potrzeba parafialnego środowiska wzrostu (grup, diakonii)

Ewangelizacja indywidualna:

- odbywa się nie z 20 m, ale z 20 cm, chodzi tu o spotkanie, rozmowę z człowiekiem

- uświadomienie, że ewangelizacja indywidualna to powołanie każdego chrześcijanina

- ewangelizator musi żyć Jezusem, żeby się Nim podzielić, żadne techniki i kursy nie zastąpią żywej wiary

- inspirowanie każdego ochrzczonego do głoszenia Chrystusa

- ewangelizacja musi wypływać z relacji z Chrystusem i być dla nas pasją

Ewangelizacja w przygotowaniu do Sakramentów:

- przygotowanie i ewangelizacja indywidualna zamiast masowej, by pracować nad relacją z Bogiem, którą sakrament ma wzmocnić

- przygotowujemy też do korzystania z sakramentów, a nie tylko do ich przyjęcia, np. w spotkaniach po sakramencie

- uświadomienie, że sakrament to moment spotkania z Chrystusem

Ewangelizacja w szkole:

- prawdziwe świadectwa głoszone młodym

- trzeba dać czas Bogu na działanie, a młodym czas na spotkanie z Bogiem

- różnorodne świadectwa z wielu sfer życia

- potrzeba mocnych wspólnot, które prowadzą rekolekcje

- ewangelizacja przez wspólnotę i dobre jakościowo przygotowanie

- lepiej prowadzić mniej rekolekcji mając silną grupę, niż więcej tylko kilkoma osobami

- przynajmniej część prowadzących ewangelizacje powinna być z danej parafii

- „tłuściutki robak na haczyku” – szukamy czegoś co zachęci do słuchania Ewangelii

 

Ewangelizacja w parafii:

- nie można zapominać o ludziach po ewangelizacji, trzeba im dać miejsce wzrostu

- najpierw modlitwa, później działanie

- wezwanie do powszechnej modlitwy za parafie i Księży Proboszczów

- ewangelizacja jest początkowym etapem, ma sens gdy potem nastąpi formacja, bo człowiek się zapala, a potem szybko gaśnie

- działanie z szeroką perspektywą, planowanie działań długofalowych

- ożywianie i tworzenie rad parafialnych (udział w nich członków Ruchu)

- wykorzystywać tradycje religijne do ewangelizacji

- rewizja we wspólnotach planu ACR2

- włączyć ORAE do formacji bierzmowanych

- promocja ewangelizacji w Kościele, min. Diakonie Parafialne

- szukać ludzi tam gdzie są, tworzyć katolickie centra kultury, sportu, itd.

  

Prosimy o rozpropagowanie tego listu we wszystkich wspólnotach Ruchu Światło-Życie od diecezji po parafie. Zapewniamy o naszej modlitwie!

 

W imieniu uczestników OJDE,
Centralna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie

f t g m