• Oaza

  • Oaza

  • Oaza

  • Oaza

Copyright 2019 - Informacja

Być narzędziem w ręku Boga czyli Krucjatowicze na Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia (ORDW)

W dniach od 11 do 15 sierpnia 2017 r. w miesiącu abstynencji alkoholowej, członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka spotkali się na corocznych rekolekcjach. Było nas 31 osób, w tym 9 małżeństw z Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie oraz członkowie diakonii  KWC.

 

 

 

W tym roku odbyły się one w Mikorzynie koło Kępna, na terenie Sanktuarium Św. Idziego u gościnnego gospodarza miejsca Ks. Prałata Ryszarda Wachowiaka. Nie odmówił nam bazy gospodarczej i miejsca do modlitwy. Służył nam pomocą w każdej dziedzinie.

Rekolekcje prowadził Moderator Krajowy KWC – ks. Wojciech Ignasiak, który na co dzień jest Odpowiedzialnym w Fundacji Światło-Życie Ośrodku  Profilaktyczno- Szkoleniowym im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach.

 

Do zespołu prowadzącego dołączyli:

- małżeństwo Danusia i Krzysztof  Śramscy z Rumi - Archidiecezja Gdańska (Domowy Kościół)

- Aleksandra Smutnicka – Diecezja Gorzowsko - Zielonogórska (ogólnopolska diakonia KWC)

Oprawą muzyczną, medialną i wychowawczą zajmowało się małżeństwo z Domowego Kościoła – Grzegorz i Iwona Zawadowie oraz ich córka Weronika.

Spotkania rekolekcyjne były zgrupowane w 4 blokach tematycznych:

1.       Światło-Życie- znak wyzwolenia,

2.       Nowy Człowiek a wolność synów Bożych,

3.       Wspólnota a wyzwolenie,

4.       Wolność synów Bożych a wyzwolenie społeczne,

Przez 5 dni przybliżany był charyzmat Krucjaty: Bóg- jego Miłość i uzdrowienie z niewolnictwa, prawda Słowa Bożego, wyzwolenie poprzez  bycie dzieckiem Boga.

W seminariach diakonii wyzwolenia i abstynenckich były poruszane tematy :

1.       KWC skuteczną drogą do ratowania zagrożenia godności człowieka,

2.       KWC  programem odnowy Kościoła na trzecie tysiąclecie,

3.       Strategia i taktyka KWC ( metody i środki działania),

4.       Uporządkowanie motywów abstynencji i wynikające zobowiązania.

W centrum rekolekcji były Eucharystie, modlitwa, katechezy, nabożeństwa, kręgi biblijne.

Pozwoliły one ujrzeć Krucjatę, między innymi jak wojsko Gedeona, które stanęło do walki uwolnione od lęku z nadprzyrodzona pomocą Boga. Każdego dnia poprzez Słowo Boże i światło wiary było ukazane wyzwolenie od ślepoty i zamroczenia, bo sam Chrystus wyzwala, uwalnia nas od lęku i grzechu.

Zadaniem rekolekcji  było  przygotowanie zespołów do konkretnej, wyspecjalizowanej akcji ewangelizacyjnej.
Celem ORDW było  przygotowanie diakonii wyzwolenia w ramach Ruchu Światło-Życie.

Członkowie diakonii i KWC uczyli się podejmowania w parafiach rekolekcji „Ewangelia Wyzwolenia”.  W przyszłości będzie to wyrażone poprzez posługę: liturgii Słowa, prowadzenia modlitwy, katechez i dawanie radosnego świadectwa przemiany duchowej .

Całości dopełniły pogodne wieczory pełne muzyki i tańców w ramach poprowadzenia bali bezalkoholowych.

Krucjatowicze zachęcają każdego kto czyta ten tekst do podejmowania:

♥ postu w postaci dobrowolnej abstynencji alkoholowej w intencji człowieka uwikłanego w alkoholizm lub inne ciężkie zniewolenie.   

♥ modlitwy- stałej, codziennej w intencji osób i rodzin potrzebujących wsparcia w walce z uzależnieniami lub o swoja godność.

♥ jałmużny- w geście podania ręki drugiemu człowiekowi, który jest naszą siostrą i bratem.

To również indywidualna i zbiorowa ewangelizacja, która będzie umocnieniem Prawdy, że z Bogiem jest możliwe wyjście z niewoli i ciągłe  wzrastanie w Jego Świetle . Wiara w Boga da siłę do walki  pozbywania  się egoizmu, pychy,  zakłamania i stawania w prawdzie Ewangelii.

Niech czas intensywnego słuchania i  przemiany zamieni się w czas posługi!

 

Członkowie diakonii wyzwolenia z Diecezji Kaliskiej.

 

Ś w i a d e c t w a

 

Danusia z Ostrowa Wlkp.

 

Będąc drugi raz na ORDW uświadomiłam sobie, że Bóg chciał bym była w tym miejscu. W drugi dzień rekolekcji mieliśmy nabożeństwo o dobrym Ojcu. Bardzo mnie ono wzruszyło i dało duże przeżycie gdy Ks. Wojciech pokazał mi w geście przytulenia i modlitwy jak BÓG ÓJCIEC mnie kocha i jest dla mnie miłosierny. Jak jest nieskończenie dobrym Ojcem, i kocha mnie jak swoje dziecko! Za to Chwała Panu.

 

Dorota z Kalisza

Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Przenajświętszej, Niepokalanej i ludziom dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tych rekolekcjach. Na ORDW byłam kilka razy ale każde z nich niosą inne spojrzenie na KWC ale i na siebie. Dla mnie są bardzo ważne słowa JP II „ unikajcie wszystkiego co uwłacza ludzkiej godności, co poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa…”  Po raz kolejny przeżyłam GODNOŚĆ człowieka. To, że człowiek jest podmiotem a nie przedmiotem i powinien umieć obronić się  i żyć prosto, radośnie z podniesioną głową. W tym wszystkim może pomóc tylko Bóg . Ufność i nadzieja ale i praca nad sobą, nie tylko indywidualnie ale i w wspólnocie, która daje wsparcie.

 

Joasia z Kalisza

Były to wyjątkowe rekolekcje. Po pierwsze dlatego że prowadził je wyjątkowy kapłan ks. Wojciech, po drugie że uczestnicy otwarci, pełni miłości. To stworzyło atmosferę do przemyśleń do postanowień, do jeszcze większego wysiłku, do oddania się Jezusowi w czynieniu dobra. Doświadczyłam miłości Boga Ojca. Pojawiły się pomysły do pracy. Chcę być rycerzem w walce o godność każdego człowieka a zwłaszcza tego, który już o własnych siłach nie może się podnieść .Dziękuję ks Wojtku.
Dziękuję Wam kochani krucjatowicze. Chwała Panu.

 

 

 

 

 

f t g m