• Oaza

  • Oaza

  • Oaza

  • Oaza

Copyright 2019 - Informacja

Modlitwy o Trzeźwość Narodu

W kościele św. App Piotra i Pawła od 28 lat członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka trwają na stałej modlitwie (zawsze 8-go dnia miesiąca) w intencji wyzwolenia z nałogów osobistych i społecznych. Biorą w tym udział parafianie, którzy składają intencje do puszki by zawierzyć je Bogu przez Królową Pokoju i Ks. Jerzego Popiełuszkę. W naszej diecezji takich stałych miejsc modlitwy o wyzwolenie jest 12. Są to kościoły w Ostrowie Wlkp.- Św. Pawła i Św. Antoniego, w Kobylinie - Św. Bp. Stanisława, w Byczynie – Św. Trójcy, Cieszęcinie – Sanktuarium Św. Wojciecha, w Kaliszu - Św. Piotra i Pawła, Polanowice - parafia Najświętszej Marii Panny.

W Dziadowej Kłodzie- kościół N.P.N.M.P., w Sycowie- kościół M.B. Częstochowskiej , w Mikorzynie w Sanktuarium Św. Idziego, w Nowych Skalmierzycach – Bożego Ciała, członkowie KWC zawsze załączają modlitwy o trzeźwość w rodzinach do miejscowych nabożeństw.

Dlatego nie mogło zabraknąć tej modlitwy w 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Polskiego. Do modlitwy i postu  o trzeźwość zachęca co roku Episkopat Polski, ks. Bp. T. Bronakowski.

Każdego dnia płynęła modlitwa osobista i wspólnotowa wraz z kapłanami posługującymi w danej parafii.

Kalisz – Św. App. Piotra i Pawła

Na każdej Mszy Świętej przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka , Domowego Kościoła, Rady Parafialnej,  Apostolatu Maryjnego i Koła Żywego Różańca były czytane lekcje i modlitwa wiernych. Kapłani z wiernymi przed błogosławieństwem modlili się modlitwą do Jasnogórskiej Jutrzenki wolności o wyzwoleniu z lęku, zakłamania, egoizmu.

  • Poniedziałek, wtorek i czwartek Matki z Kół Żywego Różańca podjęły intencje i rozważania modlitwy różańcowej
  • Niedziela i Środa Popielcowa – Apostolat Maryjny prowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia.                                                                                                                                                                      
  • Piątek-   Droga Krzyżowa z rozważaniami, o wolności, o lęku, o pomocy Boga.

Po każdej Mszy Świętej była wystawiana na stoliku Parafialna Księga Trzeźwości, była możliwość rozmowy z osobami dyżurującymi.                                                                            

Rozdawany był cytat  Słowa Bożego.

Kalisz- Św. Matki Teresy z Kalkuty- Droga Krzyżowa

Ostrów Wlkp- Św. Antoniego                                                                                                                                                                                                                           Poniedziałek, wtorek i piątek w czasie Mszy Świętej - KWC –czytanie lekcji i modlitwy wiernych.

Piątek – rozważania Drogi Krzyżowej.

Byczyna – Świętej Trójcy

Cały tydzień członkowie krucjaty brali czynny udział w mszy Świętej poprzez czytanie lekcji i modlitwy wiernych.

Dziadowa Kłoda - Droga Krzyżowa

Chełmce - Droga Krzyżowa

Nowe Skalmierzyce - Bożego Ciała

Intencje w Nowennie i Koronce do Bożego Miłosierdzia

Kobylin- Św. Bp. Stanisława

Ksiądz proboszcz na każdej Mszy Świętej modlił się modlitwą wiernych sugerowaną przez Vedemekum Trzeźwości.

Cieszęcin – Sanktuarium Św. Wojciecha

Msza Święta , Koronka do Bożego Miłosierdzia ,Droga Krzyżowa.

Polanowice – kazania, modlitwa wiernych, Droga Krzyżowa wg . książki „ Vedemecum Trzeźwości”. Wystawiona Parafialna Księga Trzeźwości.

W Sycowie, w kościele M.B. Częstochowskiej  w Wielkim Poście  - 13 marca 2019r , był  wykład na temat trzeźwości  wygłoszony przez ks. E. Walę.                                                                                                                      

 W Ostrowie Wlkp.,- w kościele Św. Pawła w Wielkim Poście- wspólnota parafialna wraz ze wspólnotą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez pierwszy tydzień Wielkiego Postu na Mszach Świętych wieczornych modliła się o trzeźwość w rodzinach.

Członkowie krucjaty, którym modlitwa i post abstynencji alkoholowej są wpisane w charyzmat dziękują:                                                                                            

 - kapłanom - ks. Proboszczom i ks. Wikariuszom za włączenie się, przewodniczenie i wspieranie w tym dziele. Szczególnie też dziękujemy Ks. Proboszczowi  St. Tofilowi – opiekunowi Ap. Maryjnego i Jego Wikariuszom: ks. Aleksandrowi Piekielnemu - opiekunowi KWC, ks. Tomaszowi Jeż – opiekunowi Wspólnot Dorosłych, ks. Rafałowi  Hąci - opiekunowi Kół Różańcowych.

Wspólnota KWC z Byczyny dziękuje za przychylność i wsparcie ks. Proboszczowi Tadeuszowi Jaśkiewiczowi.

Wspólnota z Kobylina dziękuje ks. proboszczowi Janowi Gierze ,że zawsze jest obecny w modlitwach krucjatowiczów.                                                                                           

Dziękujemy wspólnotom parafialnym za podejmowanie ochoczo modlitwy i postu. Wspólne dzieło uczy nas bezinteresownej miłości, jedności i bliskości. Parafia staje się bliska.

Wspólna modlitwa ludzi popłynęła do Boga. Ufamy, że On wysłucha i uczyni dobro.

Naród to nie ktoś obcy. To nasi bracia i siostry często z bliskiego otoczenia, pogubieni i nie widzący dla siebie ratunku. Wiele osób podjęło dobrowolny post od napoi alkoholowych w intencji tych, którzy potrzebują tego wsparcia. Za ten czas wspólnego trwania dziękujemy Bogu i Niepokalanej Matce Kościoła.

Wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Diecezji Kaliskiej

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

f t g m